Cảm ơn công ty SXKTAG,đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà, gởi tiền (8.400.000 VNĐ)cho các em khiếm thị.