Albums

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI BỆNH NHÂN NGHÈO.

Sáng ngày 1/7/2019 Cô Diệu Quí Lê người bạn đồng hành cùng với Hội trong công tác xã hội từ thiện những năm qua đã thay mặt cho các bạn trao cho Hội 3.400.000 đ định kỳ hàng tháng cho 2 trường hợp:
- 2.400.000 đ tương đương 142 lít dầu giúp đổ dầu chuyển viện cho bệnh nhân.

Vietnamese

RULE

 

English

Pages