Nhân viên cơ sở (em Bé Ba ) tổ chức lễ cưới cho con.