Trao tặng vốn cho Trần Thanh Hiền


Bà Lê Diệu Quí trao tặng vốn 5.000.000 đồng cho em Trần Thanh Hiền
(Theo qui chế độ lao động cơ sở làm đủ thời gian 2 năm, mỗi em sẽ được nhận 5.000.000 đồng)