Đám cưới Thênh và Thuông

Cơ sở Toàn Thắng tham dự đám cưới Thênh và Thuông ở huyện Tịnh Biên, An Giang