Đại gia đình Toàn Thắng xin cảm ơn cô Tăng Kim Sanh, đã đến thăm hỏi và tặng số tiền 2.200.000 đồng, cho các em khiếm thị. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khoẻ và thân tâm an lạc.