Đại gia đình Toàn Thắng đồng hành cùng Park Hang-seo và trợ lý.