Đám cưới Thắng và Hương

Cô dâu, Chú rễ cùng Cơ sở Toàn Thắng

Cô Quí và Cô Linh cùng Cô dâu Chú rễ

Thắng và Hương cùng vợ chồng Anh Chinh