Đám cưới Thêm - Diễm

Diễm và Thêm cùng Dì Bé và Cô Quí

Anh Hưng cùng Cô dâu & Chú rễ

Vợ chồng anh Chinh đại diện đàn trai làm lễ

Nhà trai chuẩn bị rước dâu

Cô Quí tặng nữ trang cho cô dâu trong ngày cưới

Cô Huyền vợ anh Chinh đeo bông tai cho Cô dâu

Nhà trai & nhà gái cùng cô dâu chú rễ