Albums

Kết nối yêu thương

HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC SẼ CHIA...

Các em đã gởi vào quỹ trung tâm TTGDTMC&NGCĐ TPLX 2 triệu đồng.Tặng quà cho cô Nguyễn Bảo Châu (Hội Bảo Trợ NTT-TMC-BNN TPLX)

Trao cho bệnh nhân chạy thận số tiền là 2 triệu 400 nghìn đồng.

Gởi cho 76 trẻ em, người cao tuổi, nhân viên tại trung tâm số tiền là 3 triệu 800 nghìn đồng.

Vietnamese

Pages