TẤM LÒNG NGƯỜI KHIẾM THỊ ĐẾN VỚI BỆNH NHÂN THẬN

Sáng nay Hội BT đến cơ sở xoa bóp Toàn Thắng ( người khiếm thị) để trao 20 kg gạo hổ trợ cho Cháu Thiêm.

Cô Diệu Quí thay mặt các em khiếm thị của cơ sở trao 200.000 đ nhờ Hội chuyển đến cho 10 bệnh nhân thận có thêm buổi ăn dinh dưởng, số tiền trên trích từ quỷ phúc lợi của các em khiếm thị, các em muốn chia sẽ cùng các bệnh nhận thận.

Nhận số tiền trên Tôi thật sự xúc động chỉ có sống trong nghèo khổ, hoạn nạn mới biết thông cảm và thương nhau, số tiền trên không nhiều nhưng chứa đựng cả tấm lòng của các Em thật đáng trân trọng .