Các em khiếm thị tổ chức tiệc sinh nhật cho Cô Quí