Cơ sở Toàn Thắng đến Tiền Giang tham dự đám cưới của hai em kỹ thuật viên Thanh Hiền và Thanh Huế tại Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp