Cơ sở Toàn Thắng đến Tiền Giang tham dự đám cưới của hai em kỹ thuật Kim Minh và Phương Lam