Kỹ thuật viên Cơ sở Toàn Thắng tham gia khoá đào tạo sơ cấp nghề Xoa bóp, Ấn huyệt